WARKOT #26 | Jesteśmy częścią Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

WARKOT #26 | Jesteśmy częścią Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Z radością ogłaszamy, że Fundacja Q została wybrana do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Nasza organizacja będzie odpowiedzialna za kwestie w zakresie podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. Bardzo dziękujemy za ten ogrom zaufania i docenienie naszych działań w tym obszarze. To jednocześnie niezwykle ważna i zobowiązująca rola. W latach 2021-2027 Polska otrzyma z Funduszy Europejskich około 348 miliardów złotych. To bardzo ważne, by rozdysponowywanie tak ogromnej kwoty pieniężnej było poddane odpowiedniej kontroli społecznej.

Komitet Monitorujący został on powołany na mocy Uchwały Nr 453/9346/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2023 r. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu, którym jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.Obecnie komitet łącznie liczy 74 osoby, ponadto zgodnie z art. 39 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. w pracach Komitetu uczestniczy Komisja Europejska pełniąc rolę monitorującą i doradczą.

O nas

Inicjujemy, wspieramy i kreujemy działania na rzecz rozwoju twórczości i kreatywności, społeczeństwa wiedzy i kultury współistnienia. Obudzić kreatywność i innowacyjność w nas samych i innych.

Znajdź nas

Skip to content