ASHOKA

PROJEKT

„Akcja Aktywizacja” sfinansowany ze środków Funduszu Tutaj organizowanego przez Ashokę stanowi odpowiedź na pilną potrzebę wsparcia osób uchodźców z Ukrainy w integracji społecznej i zawodowej w Polsce. Nasze działania skupiają się na wzmocnieniu kompetencji uczestników poprzez różnorodne inicjatywy edukacyjne, integracyjne i wsparcie psychologiczne

Główną grupą docelową są osoby 50+, kobiety opiekujące się wnukami oraz matki małych dzieci, które często napotykają na liczne trudności adaptacyjne w nowym środowisku.

Bariera językowa stanowi jedno z głównych wyzwań, dlatego oferujemy intensywne zajęcia z języka polskiego oraz wsparcie w pisaniu CV i szukaniu pracy. Jednak nasza pomoc sięga dalej – zapewniamy także wsparcie psychologiczne, które jest niezwykle istotne dla osób, które doświadczyły traum wynikających z konfliktów wojennych czy migracji. 

W ramach projektu przeprowadzamy także program mentoringu, który ma na celu indywidualne wsparcie uczestników w procesie adaptacji i integracji społecznej. Dzięki naszemu wsparciu, uczestnicy zyskują nie tylko nowe umiejętności zawodowe, ale także pewność siebie i poczucie przynależności do lokalnej społeczności. 

 

Jednym z kluczowych elementów naszego projektu są integracyjne inicjatywy społeczne, w których uczestnicy mają okazję nie tylko zdobywać nowe umiejętności, ale także angażować się w życie społeczności lokalnej. Poprzez tworzenie miniprojektów, udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych czy spotkaniach społecznościowych, uczestnicy mają szansę aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym swojej nowej ojczyzny. 

Długofalowym celem naszego projektu jest nie tylko pomoc w integracji osób z doświadczeniem migracji, ale także promowanie wzajemnego zrozumienia, tolerancji i współpracy między różnymi grupami społecznymi. Chcemy, aby nasze działania były impulsem do budowania bardziej otwartego i zintegrowanego społeczeństwa, opartego na wartościach wspólnego dobra, sprawiedliwości społecznej i wzajemnym szacunku. 

Przez systematyczną ocenę postępów uczestników, testy ewaluacyjne i analizę wyników, dążymy do ciągłego doskonalenia naszych działań i lepszego zrozumienia potrzeb osób z doświadczeniem migracji. W ten sposób nie tylko pomagamy naszym uczestnikom w adaptacji, ale również wkładamy wysiłek w budowanie bardziej otwartego i zintegrowanego społeczeństwa, które aktywnie wspiera osoby z doświadczeniem migracji w procesie adaptacji i rozwijania się w nowym środowisku.