Zapytanie ofertowe: zakup kontenerów magazynowo-użytkowych na potrzeby nowo powstającego Centrum Obywatelskiej Pomocy

Zapytanie ofertowe: zakup kontenerów magazynowo-użytkowych na potrzeby nowo powstającego Centrum Obywatelskiej Pomocy


Dofinansowano ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
.

W imieniu:
Fundacji Q, z siedzibą w Nowej Dębie 39-460, ul. Jana Pawła II 4; KRS 0000738025, NIP 8672245427 zapraszamy wszystkich wykonawców do składania ofert na zakup kontenerów magazynowo-użytkowych na potrzeby nowo powstającego Centrum Obywatelskiej Pomocy im. E. Kwiatkowskiego finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Patriotycznego – nazwa zadania: „Centrum Obywatelskiej Pomocy im. E. Kwiatkowskiego – infrastruktura”. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Opis przedmiotu zamówienia:

  1. kontenery morskie: 2 szt; wymiary 3,00 x 6,00 x 2,8 m; używane, z możliwością podłączenia instalacji elektrycznej;
  2. kontener biurowy: 1 szt; wymiary 3,00 x 6,00 x 2,8 m; używany, z możliwością podłączenia instalacji elektrycznej; z przedsionkiem oraz przestrzenią biurową ogrzewaną gazem lub energią elektryczną; termoizolowany; min. 1 okno;
  3. kontener sanitarny: 1 szt; wymiary 3,00 x 6,00 x 2,8 m; używany, z wyposażeniem: 2 sedesy, 2 pisuary, 2 prysznice, 1 długa umywalka z 4 kranami, bojler; z możliwością podłączenia instalacji elektrycznej oraz wody;

Warunki płatności: płatność przelewem lub gotówką na podstawie protokołu przekazania Przedmiotu zamówienia oraz faktury lub rachunku. W przypadku płatności gotówkowej konieczne jest pisemne poświadczenie przyjęcia kwoty z podpisem osoby uprawnionej.
Termin dostawy: tydzień (7 dni) od momentu podpisania umowy.
Kontakt: prosimy w ofercie wpisać numeru telefonu.
Informacje dotyczące składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem e-mail do dnia 21 listopada 2022r. do godziny 15:00 na adres: kontakt.fundacjaq@gmail.com.

Formularz ofertowy nie jest wymagany – wystarczy wpisać cenę netto i brutto przy każdym wskazanym kontenerze.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Możliwe jest składanie ofert częściowych.


W przypadku pytań technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt pod nr tel. 512 947 717


Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

O nas

Inicjujemy, wspieramy i kreujemy działania na rzecz rozwoju twórczości i kreatywności, społeczeństwa wiedzy i kultury współistnienia. Obudzić kreatywność i innowacyjność w nas samych i innych.

Znajdź nas

Skip to content