WARKOT #24 – Konkurs plastyczno-fotograficzny „NAPĘDZAMY DO DZIAŁANIA”

WARKOT #24 – Konkurs plastyczno-fotograficzny „NAPĘDZAMY DO DZIAŁANIA”

Fundacja Q z radością ogłasza konkurs fotograficzno-plastyczny, który ma na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu, a także promowanie tej aktywności wśród młodych osób. Dzięki takim działaniom chcemy angażować młodzież oraz dzieci do świadomej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, a także rozwijać wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Ponadto inicjatywa ma za zadanie kształtować umiejętności działania zespołowego oraz współpracy z rówieśnikami.

Kategorie konkursowe:

Kategoria I. – klasy 1-4 – konkurs plastyczny format A4/A3, technika dowolna

Kategoria II. – klasy 5 – 8 oraz szkoły ponadpodstawowe konkurs fotograficzny, zdjęcie zapisane w formacie JPG/ JPEG

Prace w wersji papierowej należy dostarczyć osobiście w terminach od 10.11.2022 r. do 09.12.2022 r. do siedziby Fundacji Q w Nowej Dębie na adres: ul. Jana Pawła II 4,  39-460 Nowa Dęba.

Adres e-mail dostarczenia prac fotograficznych: nowadeba@fundacjaq.pl

Do pracy konkursowej prosimy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjna.
Laureaci o rozstrzygnięciu konkursu zostaną poinformowani telefonicznie, natomiast wręczenie nagród jest planowane na datę 15 grudnia 2022.

Dodatkowo osoby chętne mogą przekazać swoje prace na aukcję charytatywną, po uprzednim wypełnieniu zgody, która znajduje się poniżej.

Pliki konkursowe:

O nas

Inicjujemy, wspieramy i kreujemy działania na rzecz rozwoju twórczości i kreatywności, społeczeństwa wiedzy i kultury współistnienia. Obudzić kreatywność i innowacyjność w nas samych i innych.

Znajdź nas

Skip to content