Проекти

Змінюємо світ

МИ ДОПОМАГАЄМО УКРАЇНІ

Nasze projekty zmieniają świat

Pomagamy tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Uczymy nowych umiejętności, szkolimy cyfrowo, wspieramy terapeutycznie.

Budzimy kreatywność u innych

Inspirujemy sztuką, napędzamy muzyką, promujemy i zachęcamy do tworzenia. Jesteśmy tam gdzie coś się dzieje.

Zmieniamy świat

Nasze projekty

Aktualnie tworzymy miejsce, w którym będziemy wspólnie działać dla jeszcze większego dobra Centrum Obywatelskiej Pomocy im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wierzymy, że COP stanie się miejscem łączącym kulturę i wolontariat w najlepszy sposób.

BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ

Stworzyliśmy platformę internetową, łączącą psychologów z wolontariuszami, potrzebującymi wsparcia psychologicznego. Osoby działające pro publico bono znajdują się na pierwszej linii walki z trudną sytuacją na naszej wschodniej granicy i są bardzo narażeni na różnego rodzaju traumy. Dlatego oferujemy darmową pomoc on-line od naszych znakomitych psychologów-psychoterapeutów. 

POWER BANK DLA POMOCY

Energia elektryczna i ciepło dla uchodźców na Ukrainie oraz wsparcie psychologiczne dla wolontariuszy na przejściach granicznych – to cele projektu, realizowanego przy wsparciu organizacji działających w ramach Narodowego Instytutu Wolności i Korpusu Solidarności. Pieniądze na to zadanie przekazała Fundacja PKO Banku Polskiego. 

Zabezpieczamy energię elektryczną i ciepło dla uchodźców: namioty z agregatami prądotwórczym, nagrzewnicami itp. Z kolei przy centrach logistycznych, świadczących pomoc uchodźcom, funkcjonują punkty wsparcia psychologicznego, z których korzystają przede wszystkim wolontariusze. W przyczepie, będącej zarówno miejscem noclegowym, jak też punktem terapeutycznym, prowadzona jest pomoc psychologiczna przez dyplomowanych psychologów i psychoterapeutów.  

LOKALNY PARTNER KORPUSU SOLIDARNOŚCI

Od rozpoczęcia lokalnego partnerstwa dla wolontariatu Korpus Solidarności, Fundacja Q zrealizowała w 2021 r. 16 szkoleń w tym: 9 szkoleń dla wolontariuszy, 3 szkolenia dla koordynatorów i 4 szkolenia dla organizatorów wolontariatu. Stworzyliśmy 7 miejsc stażowych w Fundacji Q, 

CITY NGO

W 2022 roku odbędzie się 10., jubileuszowa edycja City NGO. CITY NGO to nietuzinkowa okazja do prezentacji NGO`sów, działających na rzecz własnych społeczności. Organizacje pozarządowe, kolektywy, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa społeczne i wszyscy, którzy z nimi współpracują, po raz kolejny zaprezentują wachlarz swoich możliwości. Oczywiście „przy okazji” zaangażują społeczność lokalną i festiwalową w działania.  

WĘDROWIEC

Festiwal o Wędrowaniu, a w jego ramach: 

  • przegląd/konkurs piosenki turystycznej 
  • przegląd/konkurs filmów drogi 
  • jarmark produktów turystycznych 
  • prelekcje, spotkania 
  • złazy, zloty, zjazdy 
  • koncerty i filmy 

MUZEUM OPOWIEŚCI 2.0

W “Muzeum Opowieści” sięgamy po historię od początku utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego, którego istotnym elementem była Fabryka Amunicji Nr 3 dająca początek dzisiejszym Zakładom Metalowym „DEZAMET” oraz osiedlu, które stało się podwaliną powstania miasta Nowa Dęba. 

PULS PUSZCZY

Puls Puszczy to wyjątkowy projekt, w ramach którego szerzymy muzykę z Polski jak i całego świata w samym centrum puszczy. Chcemy, by artyści dzielili się swoją twórczością i talentem w niezwykle klimatycznych miejscach. Aby lokalni twórcy pokazali się większej publiczności. Puls Puszczy to kulturalny wulkan. Urozmaiceniem koncertów są wystawy fotografii oraz inne wydarzenia artystyczne. 

W ramach Pulsu Puszczy zagrali: Lucas Laufen, Sviatyj, Olaf Deriglasoff i Grzegorz Nawrocki, Postman.  

QL TURA FEST

Spotkania z poetami i pisarzami, a także również muzyczne spotkania na żywo w muzealnej przestrzeni coworkingowej. 

NIE MA SIARY JEST TARNOBRZEG

Celem projektu jest pokazanie, że Tarnobrzeg i powiat tarnobrzeski mają się czym i kim pochwalić. A to, co zostało tutaj po przemyśle siarkowym, może być naszą dumą i produktem eksportowym. Chcemy pokazywać to, co mamy do zaoferowania, pozbyć się kompleksów, których się nabawiliśmy, gdy Tarnobrzeg przestał być miastem wojewódzkim. Temu ma służyć ta idea. I za nią, i za tym hasłem idą konkretne działania. To akcja zaplanowana na długi czas. Chcemy promować i tworzyć możliwości o promocji.  

LABORATORIUM NOWYCH TECHNOLOGII

W Laboratorium Nowych Technologii prowadzone są różnorodne warsztaty podnoszące szeroko rozumiane umiejętności cyfrowe. Zajęcia prowadzone są w specjalnie przygotowanej sali wyposażonej w odpowiedni sprzęt elektroniczny – komputery, laptopy, rzutnik. 

COWORKING​

Kreatywna przestrzeń biznesowa. Przestrzeń dla ludzi poszukujących miejsca do pracy, innego niż korporacyjny biurowiec, kawiarnia czy własny dom.  Oprócz miejsca biurowego przygotowaliśmy strefy relaksu z kącikiem kawowym, żeby zapewnić odpowiedni komfort pracy. 

TO już za nami

Zakończone projekty

AKCJA CYFRYZACJA

W projekcie wzięło udział 360 osób w 36 grupach, łącznie 2160 godzin zajęć. Projekt „Akcja Cyfryzacja” (RPPK.09.03.00-18-0022/20), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Uczestnicy po zaliczeniu egzaminów ECCC DigComp po pełnym poziomie „A” oraz po pełnym poziomie „B” otrzymali Europejskie Certyfikaty Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp.  

NOWE KWALIFIKACJA, NOWE MOŻLIWOŚCI

W projekcie uczestniczyło 60 osób w 5 grupach w łącznym wymiarze 22 800 godzin zajęć. Projekt „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” współfinansowany jest ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 skierowany do osób powyżej 18-tego roku życia o niskich kwalifikacjach. Szkolenia miały na celu podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji/kompetencji zawodowych. Zrealizowane zostały  szkolenia w następujących kompentencjach: 

Inf 03 w zawodzie Technik programista, 

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.  

MOJE KWALIFIKACJE - MÓJ SUKCES

W szkoleniach obejmujących łącznie 8640 godzin zajęć, uczestniczyło 24 osoby w 2 grupach (Kwalifikacyja Inf 03 w zawodzie Technik programista oraz Inf 02) Celem Projektu było nabycie kwalifikacji zawodowych w obszarze kwalifikacji INF.02, INF.03 lub INF.04 potwierdzonych certyfikatem kwalifikacji zawodowej wydanym przez komisję okręgową.   

CZAS NA NOWE KWALIFIKACJE

Projekt realizowany przez Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Humaneo, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2022. Celem projektu nabycie kwalifikacji cyfrowych przez min. 90% spośród 360 os. dorosłych w wieku 25lat i więcej (216K) z obszaru woj. Podkarpackiego (WP), w tym min. 60% tj. 216 os. należących do min.1 z poniższych grup: os. z wykształceniem do poziomu ISCED 3 włącznie, os. W wieku 50 lat i więcej,os. z niepełnosprawnościami (OzN), rodziców z Kartą Dużej Rodziny oraz min. 25%, tj. 90 os. –mieszkańców miast średnich/ miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze na obszarzeWP w okresie 10.2021-06.2023 w wyniku udziału w szkoleniu TIK zakończonym egzaminem. W szkoleniach w wymiarze 100 godzin uczestniczyło 24 osoby w dwóch grupach. 

ODBIERZ KURS NA KWALIFIKACJE! - PROWADZENIE DZIAŁAŃ HANDLOWYCH

15 uczestników wzięło udział w prowadzonym przez Fundację Q we współpracy z spółką SEMIUS projekcie w celu nabycia kwalifikacji HAN.02.  Szkolenie prowadzone było na terenie województwa świętokrzyskiego od 28 sierpnia 2021 do 27 maja 2022. Po przeprowadzonych egzaminach kursanci uzyskali certyfikaty wydane przez Krajowe Centrum Akredytacji.

group-of-volunteers-working-in-community-charity-d-HGLXXXZ-2.jpg
volunteers-serving-hot-soup-for-homeless-in-commun-9FN2MPW-2.jpg

LICZYSZ SIĘ Z NAMI?

Twoje wsparcie się liczy

Dołącz do nas wolontariuszy, partnerów lub pracowników. Zmieniaj z nami świat i budź w ludziach kreatywność.