Допомога Україні

NASZE PROJEKTY

Підтримайте Україну разом з нами

BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ

Stworzyliśmy platformę internetową, łączącą psychologów z wolontariuszami, potrzebującymi wsparcia psychologicznego. Osoby działające pro publico bono znajdują się na pierwszej linii walki z trudną sytuacją na naszej wschodniej granicy i są bardzo narażeni na różnego rodzaju traumy. Dlatego oferujemy darmową pomoc on-line od naszych znakomitych psychologów-psychoterapeutów.  

POWERBANK DLA POMOCY

Energia elektryczna i ciepło dla uchodźców na Ukrainie oraz wsparcie psychologiczne dla wolontariuszy na przejściach granicznych – to cele projektu, realizowanego przy wsparciu organizacji działających w ramach Narodowego Instytutu Wolności i Korpusu Solidarności. Pieniądze na to zadanie przekazała Fundacja PKO Banku Polskiego.

Zabezpieczamy energię elektryczną i ciepło dla uchodźców: namioty z agregatami prądotwórczym, nagrzewnicami itp. Z kolei przy centrach logistycznych, świadczących pomoc uchodźcom, funkcjonują punkty wsparcia psychologicznego, z których korzystają przede wszystkim wolontariusze. W przyczepie, będącej zarówno miejscem noclegowym, jak też punktem terapeutycznym, prowadzona jest pomoc psychologiczna przez dyplomowanych psychologów i psychoterapeutów.

Projekt jest realizowany dzięki Fundacji PKO Banku Polskiego i ma być swoistym bankiem energetycznym dla niosących pomoc na granicy. 

RECYKLING WSPIERA

Zamień elektrośmieci na kasę dla dzieci – to hasło zbiórki śmieci elektrycznych, prowadzonej na terenie gminy Nowa Dęba. To pilotażowa akcja, której ma szansę rozlać się na cały kraj i pozwolić na pomaganie przy okazji… porządkowania.

SZKOLENIA DLA ZAWODU

Trwa nabór na szkolenia dla 10-oosobowych grup z zakresu podstaw obsługi social mediów. Poza trenerem, w takim szkoleniu bierze udział także tłumacz języka ukraińskiego. Szkolenia są pomysłem na uzyskanie nowych kompetencji zawodowych przez uchodźców po to, by móc stworzyć dla nich miejsca pracy. Szkolenia obejmują m.in. korzystanie z portali urzędowych (ePuap itp.), pisanie pism do urzędów (podania, wnioski), tworzenie publikacji, broszur, ulotek, plakatów, obsługę podstawowych programów graficznych, edytowanie zdjęć, wykorzystywanie nowoczesnych technologii do użytku domowego, zawodowego, edukacyjnego, rozrywki. 

GRUPA PARASOL

W związku z tym, że w pomoc uchodźcom najbardziej zaangażowani są aktywiści z tzw. trzeciego sektora, powstała grupa zrzeszające wszystkie ngo’sy z Podkarpacia: Grupa Parasol. Koordynujemy działania, pomagamy informacyjnie i promocyjnie, zabiegamy o pozytywną energię społeczną wszystkich członków i ideowe paliwo napędowe. 

AKCJA #KONTRDEZINFORMACJA

Trwa nabór na szkolenia dla 10-oosobowych grup z zakresu podstaw obsługi social mediów. Poza trenerem, w takim szkoleniu bierze udział także tłumacz języka ukraińskiego. Szkolenia są pomysłem na uzyskanie nowych kompetencji zawodowych przez uchodźców po to, by móc stworzyć dla nich miejsca pracy. Szkolenia obejmują m.in. korzystanie z portali urzędowych (ePuap itp.), pisanie pism do urzędów (podania, wnioski), tworzenie publikacji, broszur, ulotek, plakatów, obsługę podstawowych programów graficznych, edytowanie zdjęć, wykorzystywanie nowoczesnych technologii do użytku domowego, zawodowego, edukacyjnego, rozrywki.

KULTURA W KWARANTANNIE

Na liczącej ponad 100 tys. osób grupie facebookowej „Kultura w kwarantannie” trwają licytacje prac, z których dochód trafia na konta organizacji pozarządowych, wspierających uchodźców. Prace oferują twórcy-artyści, którzy są członkami tej grupy i oddają swoją sztukę „za free”, by pomóc potrzebującym. W szczególny sposób promujemy także wszystkie wydarzenia artystyczne, organizowane dla lub z myślą o wsparciu naszych sąsiadów ze Wschodu.