Podziękowania dla Centrum
Pomocy Odszkodowawczej

Witamy w gronie Darczyńców kolejną zaangażowaną firmę, która zechciaładorzucić swoją cegiełkę na rzecz rozwoju naszej Fundacji Q – to CentrumPomocy Odszkodowawczej https://www.tuodszkodowania.pl/ – wspólnieczyńmy dobro!