Szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu

W ramach naszego partnerstwa z Korpusem Solidarności oraz działaniami Narodowego Instytutu Wolności zapraszamy wszystkich chętnych wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu na kolejne szkolenia dotyczące działań wolontariackich.