Wolontariusze

Nasza aplikacja

Organizujemy pomoc psychologiczną dla wolontariuszy, działających na rzecz Ukrainy

Stacjonarny punkt wsparcia psychologicznego funkcjonuje już m.in. obok centrum logistycznego w dawnym budynku Tesco w Przemyślu i oferuje wszelką możliwą pomoc dla uchodźców oraz wolontariuszy. Teraz ruszamy z wirtualnym centrum pomocy: Bezpieczną Przestrzenią.

Bez pośredników, bez automatycznych sekretarek i stania w kolejkach, tylko za pośrednictwem maila, osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego mogą umówić się na spotkanie. Baza psychologów i terapeutów, oferujących swój czas i bezpłatną pomoc, znajduje się w zakładce „Terapeuci dla Wolontariatu”

https://terapeuci.softeris.net/wolontariusze/

Każdy psychoterapeuta, chcący wesprzeć wolontariuszy w takim trudnym dla nich czasie, może dołączyć do bazy w każdej chwili, wchodząc w okienko „Rejestracja terapeutów”.

https://terapeuci.softeris.net/zaloguj.php

Po pierwszej fali pomocy uchodźcom widzimy problemy, które w dłuższej perspektywie uniemożliwią wolontariuszom efektywną pracę. Pierwsze audyty psychologów w terenie wykazały, że osoby obcujące z osobami uciekającymi z objętej wojną Ukrainy już w tej chwili doświadczają emocji, graniczących z traumą wojenną i mogących wywołać zespół stresu pourazowego. Stąd pomysł na Bezpieczną Przestrzeń.

Bezpieczna Przestrzeń to składowa projektu „Power bank do pomagania”, który ma dostarczać energię elektryczną i ciepło dla uchodźców na granicy oraz wsparcie psychologiczne dla wolontariuszy na przejściach granicznych. Realizujemy go przy wsparciu organizacji działających w ramach Narodowego Instytutu Wolności i Korpusu Solidarności.

Zadanie finansuje Fundacja PKO Banku Polskiego. 

Terapeuci
dla Wolontariatu

Rejestracja
terapeutów

Ми організовуємо психологічну допомогу для волонтерів, які працюють для України

Серед інших уже функціонує стаціонарний пункт психологічної підтримки поруч із логістичним центром у колишній будівлі Tesco у Перемишлі та пропонує всю можливу допомогу біженцям та волонтерам. Тепер ми починаємо з віртуальним центром допомоги: Safe Space.

Без посередників, без автовідповідачів і стояння в чергах, лише через електронну пошту люди, які потребують психологічної підтримки, можуть записатися на прийом. База даних психологів та терапевтів, які пропонують свій час та безкоштовну допомогу, доступна у вкладці «Терапевти для волонтерства».

https://terapeuci.softeris.net/wolontariusze/

Кожен психотерапевт, який бажає підтримати волонтерів у такий непростий для них час, може в будь-який момент приєднатися до бази, увійшовши у вікно «Реєстрація терапевтів».

https://terapeuci.softeris.net/zaloguj.php

Після першої хвилі біженців ми бачимо проблеми, які завадять волонтерам ефективно працювати в довгостроковій перспективі. Перші польові аудити, проведені психологами, показали, що люди, які спілкуються з людьми, які тікають від війни, вже відчувають емоції, що межують з військовою травмою та можуть спричинити посттравматичний стресовий розлад. Звідси і виникла ідея Безпечного Простору.

Bezpieczna Простір є складовою проекту «Power bank to help», який має забезпечити електрику та тепло для біженців на кордоні та психологічну підтримку волонтерів на прикордонних переходах. Ми реалізуємо його за підтримки організацій, які діють у рамках Національного інституту свободи та Корпусу Солідарності.

Завдання фінансує PKO Bank Polski Foundation. 

Терапевти
для волонтерства

Реєстрація
терапевтів