Konfrontacje Filmowe wokół NGO 2023

Konfrontacje Filmowe wokół NGO 2023

Konfrontacje filmowe to jedyny taki festiwal na Podkarpaciu, który ma promować działalność
organizacji pozarządowych. Nierzadko bywa, że w ramach projektów organizacje tworzą filmy, które
mają pokazywać kwestie ważne dla ich działalności, które potem raz czy dwa ujrzą światło dzienne, a
potem zostają zapomniane. I tutaj właśnie pojawia się festiwal Konfrontacje, gdzie te produkcje
ponownie mogą ujrzeć światło dzienne i trafić do szerszej publiczności. W czerwcu tego roku w
partnerstwie z Kinem Zorza w Rzeszowie, organizujemy projekcje filmowe filmów nadesłanych nam
przez organizacje pozarządowe. Dlatego zapraszamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń na mail:
konfrontacje@fundacjaq.pl.

UWAGA: W związku z zainteresowaniem przedłużamy zgłoszenia filmowe do 15 maja 2023.


Organizacje zgłaszające swój udział muszą mieć prawa autorskie do przesłanych filmów.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zapraszamy do wypełnienia zgłoszenia!

O nas

Inicjujemy, wspieramy i kreujemy działania na rzecz rozwoju twórczości i kreatywności, społeczeństwa wiedzy i kultury współistnienia. Obudzić kreatywność i innowacyjność w nas samych i innych.

Znajdź nas

Skip to content