Festiwal Wędrowiec, czyli nasza wariacja na temat wędrówki (tej dosłownej i tej przenośnej). To cykl spotkań stworzonych dookoła muzyki, poezji, kina i szeroko rozumianej sztuki. Wędrowiec to wszystko, co chcesz przekazać światu dalej. Nieodłącznym elementem wydarzenia jest jej lokalizacja – zawsze jak najbliżej natury. To właśnie istota Festiwalu, który w 2023 roku – WRACA!

Będzie mocno koncertowo, kiniarsko, a do tego nie zabraknie ciekawych spotkań i targów, gdzie możecie nabyć prawdziwe regionalne cudeńka.

Wędrowiec Festiwal Przegląd ZGŁOSZENIA

Mamy przyjemność ogłosić, że w tym roku powracamy już 26-27.08.2023 r. w Centrum Obywatelskiej Pomocy w Tarnowskiej Woli. Razem z festiwalem powraca przegląd piosenki wędrownej, na który zapraszamy muzyków, zespoły, z repertuarem związanym z wędrowaniem. Aby zgłosić swój udział, prosimy o przesłanie 3 nagrań utworów autorskich, związanych z wędrowaniem na adres: wedrowiec@fundacjaq.pl. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrani wykonawcy, którzy wezmą udział w finale przeglądu- 26.08.2023 roku. Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN PRZEGLĄDU MUZYCZNEGO

„Wędrowiec-Festiwal o Wędrowaniu”

 1. Festiwal ”Wędrowiec” to festiwal prezentujący różnorodną twórczość artystyczną, obracającą się wokół wędrowania. Podczas niego odbywać się będzie przegląd muzyczny, którego celem jest:
  1. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej,
  2. wspieranie najzdolniejszych wokalnie i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
  3. propagowanie kultury muzycznej,
  4. zachęcenie do pracy twórczej w zakresie muzyki,
  5. rozwijanie talentów estradowych,
  6. kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
  7. promocja wędrownictwa i utworów z nim związanych.
 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Q zwana dalej organizatorem. Adres organizatora: ul. Jana Pawła II 4, 39-460 Nowa Dęba.
 3. Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy lub zespoły wokalne. Przegląd podzielony jest na 2 etapy:
 • Etap I (eliminacje) – w którym uczestnicy przesyłają kartę zgłoszeniową do przeglądu wraz znagraniem audio-video 3 wybranych przez siebie utworów na adres e-mail: wedrowiec@fundajaq.pl . Czas zgłoszeń trwa do 30.06.2023r.
 • Jury powołane przez Organizatora, w terminie 1.07.2023-31.07.2023 rok wyłoni wykonawców, którzy przejdą do kolejnego etapu przeglądu. W tym terminie wykonawcy zostaną poinformowani o wynikach tego etapu przeglądu.
 • Etap II (finał) – który odbędzie się 26 sierpnia 2023r. w Centrum Obywatelskiej Pomocy w Rozalinie podczas Festiwalu Wędrowiec, będzie koncertem finałowym, podczas którego zostaną wyłonieni laureaci przeglądu. Wykonawcy proszeni są o przygotowanie występu o długości do 30 minut. Prezentowane utwory powinny związane być z tematem przewodnim, tj wędrówką. Organizator ustala kolejność występów.
 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczestników:
  1. administratorem danych będzie: Fundacja Q: REGON: 380611002, NIP: 8672245427, KRS: 0000738025
  2. dane uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia przeglądu „Konfrontacje Filmowe 2023” oraz w celach promocyjnych, przed i po zakończeniu przeglądu.
  3. podstawą do przetworzenia danych osobowych uczestników jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. lub do momentu wycofania zgody.
  5. dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
  6. dane osobowe laureatów w postaci imienia, nazwiska i danych organizacji zostaną upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
  7. uczestnicy mają prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  8. informujemy ponadto, że przysługuje uczestnikom prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
 2. Osoby zgłaszające utwory akceptują tym samym regulamin konkursu oraz wyrażają zgodę na jego publiczną prezentację w ramach przeglądu muzycznego oraz umieszczenie utworów/ fragmentów utworu na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych organizatora.
 3. Prawa autorskie utworów zgłaszanego do przeglądu nie mogą być w żaden sposób ograniczone, nie mogą także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku braku zachowania tego warunku autor powinien wyjaśnić sytuację prawną utworów muzycznych.
 4. Zgłoszone utwory zostaną poddane ocenie formalnej przez Organizatora i dopuszczone do oceny przez Jury. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie utworów, których autorzy nie przesłali danych kontaktowych, nie spełniających warunków regulaminu, a także zgłoszeń zawierających błędy formalne.
 5. Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora https://fundacjaq.pl/
 6. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 7. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji przeglądu, mediach społecznościowych Organizatora przed i po zakończeniu przeglądu. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. Organizator funduje nagrody dla laureatów przeglądu.
 8. Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
 • repertuaru
 • zgodność z tematem przewodnim
 • umuzykalnienie
 1. NFORMACJE KOŃCOWE: Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi, który decyduje również o wszystkich sprawach związanych z Przeglądem, a nie objętych niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator dysponuje sprzętem nagłaśniającym niezbędnym do realizacji przeglądu
 3. Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu:

Gabriela Cmela, tel. 784428033, e-mail: wedrowiec@fundacjaq.pl

 1. Harmonogram Przeglądu:
 • Etap I: do 30.06.2023r. przesyłanie zgłoszeń przez uczestników przeglądu wraz z plikiem audio-video z wykonaniem utworu
 • Ocena Jury- 1.07-31.07.2023r. i informacja uczestników o wynikach pierwszego etapu przeglądu.
 • Etap II: 26.08.2023 r.- przegląd muzyczny w Centrum Obywatelskiej Pomocy w Rozalinie podczas Festiwalu Wędrowiec wykonawców wybranych po I Etapie przeglądu.